Sponsorlu Bağlantılar

FaceBook ta paylaş

İstanbul Borsası Sekreter alımı için sınav açıyor

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Özel Kalem Müdürlüğünde sekreter olarak görevlendirilmek üzere personel alımında bulunulacağı duyuruldu. Aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan kişiler 27 Ocak 2012 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuruları kabul edilen adaylar 12 Şubat 2012 tarihinde yapılacak sınava katılmaya hak kazanacaktır. İşte sınava girmek isteyen adaylarda aranılan genel nitelikler;

A. BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Sekreter yazılı sınavına katılabilmek için;

adayların İMKB Personel Yönergesi’nin 13 üncü maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak (29/08/1981 tarih ve 17473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır),

2- 18 yaşını bitirmiş olmak,

3- Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,

4- Kamu haklarından yasaklı olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü

maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya

daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 3713

sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün

finansmanı suçlarından mahkum olmamak, iflas etmiş olmamak, 14/1/1982 tarihli ve 35

sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnameye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye

kararı verilmiş olmamak, borsa bankerliği belgesi veya borsa üyelik belgesi iptal edilmiş

kuruluşların yöneticilerinden ve bu iptalde sorumluluğu bulunanlardan olmamak, Borsa

personeli için aranan kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına mahkum olmamak,

5- Son başvuru tarihi itibariyle (27/01/2012) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak

(askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak),

6- Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin

borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

7- Daha önce Borsa tarafından yapılan sözlü sınavda başarısız olmamak,

genel şartlarına ek olarak;

8-Üniversitelerin “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” bölümü veya en az 4 yıllık eğitim

veren herhangi bir bölümünden mezun olmak veya bu bölümlere denk olduğu yetkili

makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan sözlü sınav tarihinden

önce mezun olmak,2

(Sınavda başarılı olarak sözlü sınava çağırılan adayların sözlü sınava katılabilmeleri için en

geç sözlü sınavın başlangıç tarihinden önceki işgünü saat 12:30’a kadar mezuniyet

belgelerinin fotokopilerini ibraz etmiş olmaları gereklidir.),

9- En az KPDS’de “C”, matbu (paper base) TOEFL sınavında “507”, internet tabanlı TOEFL

sınavında “64” veya IELTS’de “6” seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu son başvuru

tarihinden en geç 2 yıl öncesine ait belge ile belgelemek,

(27/01/2010 ve sonraki tarihlere ait belgeler).

10- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış

olmak (01.01.1982 ve sonrası tarihte doğanlar)

11- Meslekte en az beş yıllık fiili iş tecrübesine sahip olmak

ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN