Sponsorlu Bağlantılar

FaceBook ta paylaş

Kalkınma Bankası Personel Alımı

Kalkınma Bankası personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. Kalkınma Bankası uzman yardımcılığı ardından en çok iş başvurusu yapılan pozisyon olan Kalkınma Bankası Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için verilen ilana son başvuru tarihi olar 3 Aralık 2012 tarihi belirlenmiş durumda. 

Kalkınma Bankası maaşları diğer kurumlar ile karşılaştırıldığında son derece yüksek kalmaktadır. Kalkınma Bankası işe alım sürecinde yapılan başvuruları değerlendirmekte ve uygun bulunan adayları açılacak olan Kalkınma Bankası Müfettiş Yardımcılığı sınavına davet etmektedir. Kalkınma Bankası personel alımı 2012 için verilen son ilanlardan biri olan Kalkınma Bankası Personel Alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranılan nitelikler ise şöyle;

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

5) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

6) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak.

7) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olmak.

8) 01.01.2012 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

9) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya sağlık engeli bulunmamak.

10) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7 -8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) neticesinde ;

– Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP40, KPSSP42 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış

olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 aday içerisinde bulunmak,

– Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için KPSSP7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 aday içerisinde bulunmak,

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır. )

11) ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7 -8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 60’ta 36 (%60) doğru cevap sayısına sahip olmak veya son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen; Kamu Personel Dil Sınavı’ndan (KPDS) 60 puan yada buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan KPDS 60 puana eşdeğer puanlardan birini almak.


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN