FaceBook ta paylaş

19 Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sözleşmeli personel alımı için ilan veren üniversitelerin arasına 19 Mayıs Üniversitesi’de katıldı. 19 Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için yayımlanan ilan ile 34 sözleşmeli hemşire ve 1 sözleşmeli anestezi mezunu sağlık teknikeri alımında bulunacağını duyurdu. 19 Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için verilen ilanın detayı ise şöyle;

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 34 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak 2012 KPSS (B) Gurubu

Sağlık Teknikeri 1 Sağlık M.Y O Anestezi Bölümünden mezun olmak 2010 KPSS (B) Grubu

1-GENEL ŞARTLAR

a)Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap.rüşvet Jıırsızlık.dolandırıcılık.sahtecilik, güveni kötüye kullanına.hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilişkisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir

g) Başvuracak adayların durumunun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halindi fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

2-2012 KPSS (B) Grubu 2010 KPSS (B)

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünce onaylanmış) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Binasında) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Atamaya hak kazanan adayların 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle göreve başlamak zorundadır, bu süre içinde başlamayanlar haklarını kaybederler.

İstenilen Belgeler;

1- Başvuru formu

2- Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgesi

4- 2 adet resmi

5- Sağlık Teknikeri için 2010 KPSS (B), Hemşire için 2012 KPSS ( B )

6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN