FaceBook ta paylaş

Muğla Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

 Muğla Üniversitesi rektörlüğü boş kadrolara atama yapılması için öğretim elemanı alımında bulunacağını duyurdu. Öğretim üyesi olarak başvuruda bulunmak isteyen kişilerin izlemesi gereken yol ve taşıması gereken şartlar aşağıda yer almaktadır.

BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

-657 Sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlisi başvurularında atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünün dikkate alınması gerekmektedir.Alan türü değişen programlardan mezun olanların ise öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.)

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. -Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

-Enstitü kadrolarına atanacak araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca, Fakültelere atanacaklar ise anılan kanunun 33.maddesi uyarınca istihdam edileceklerdir.

MUAFİYETLER

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan muaftır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Başvurdukları bölümü belirten dilekçe,

– Özgeçmiş,

– 2 (iki) adet fotoğraf,

-ALES belgesi,

-Yabancı dil sonuç belgesi,

-Öğrenim durumunu gösterir belge (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

-Lisans transkripti,

-Enstitü Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat edecek adaylar için lisansüstü eğitim yaptığına dair öğrenci belgesi,

-Nüfus cüzdanı örneği,

-Askerlik durumlarını gösterir belge,

-Daha önce veya halen kamu hizmetinde çalışanlar için hizmet belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ

1) İlgililerin son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

2) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3)Her aday bir kadroya başvurabilecektir.

4)Sınav sonrasında başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Kazanan adayların göreve hemen başlamalarına engel durumlarının olmaması gerekmektedir.

5)İlan sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde (www.mu.edu.tr) yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalında Yüsek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak veya Jeoloji Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan İngilizce Dil sınavlarında en az 80 puanı sağlıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan İngilizce Dil sınavlarında en az 80 puanı sağlıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

İstatistik Bölümü Lisans mezunu olmak ve İstatistik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak ve Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Felsefe Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Turizm İşl.ve Otel.YO.,İşletme Fakültesi Turizm İşl.Böl., İİBF Turizm İşl.Böl. veya Ticaret ve Turizm Eğit.Fak.lisans mezunu olmak ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Eğitim Programları ve Öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 12 Aralık 2011

T.C.  MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

-657 Sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlisi hariç diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünün dikkate alınması gerekmektedir. Alan türü değişen programlardan mezun olanların ise öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.)

-Yabancı dil okutmanı başvuruları hariç lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvurularda (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) en az yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir.

MUAFİYETLER

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan muaftır.

3) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Başvurdukları bölümü belirten dilekçe,

– Özgeçmiş,

– 2 (iki) adet fotoğraf,

-ALES belgesi,

-Öğrenim durumunu gösterir belge (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) ,

-Lisans transkripti,

-Nüfus cüzdanı örneği,

-Askerlik durumlarını gösterir belge,

-Daha önce veya halen kamu hizmetinde çalışanlar için hizmet belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ

1) İlgililerin son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları  gerekmektedir.

2) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3)Her aday bir kadroya başvurabilecektir.

4)Sınav sonrasında başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Kazanan adayların göreve hemen başlamalarına engel durumlarının olmaması gerekmektedir.

5)İlan sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde (www.mu.edu.tr) yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Tarih Öğretmenliği alanında yüksek lisans mezunu olmak, belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 yıl deneyimi olmak. Okutman 1 12 Aralık 2011

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek şartıyla alanında en az 8 yıl yükseköğretim deneyimi olmak. Okutman 1 12 Aralık 2011

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

-657 Sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlisi hariç diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünün dikkate alınması gerekmektedir. Alan türü değişen programlardan mezun olanların ise öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.)

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

-En az lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olması gerekmektedir. (Yüksek lisans mezunu olanlardan tecrübe şartı aranmayacaktır.)

-Varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurmaları gerekmektedir.

MUAFİYETLER

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan muaftır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Başvurdukları bölümü belirten dilekçe,

– Özgeçmiş,

– 2 (iki) adet fotoğraf,

-ALES belgesi,

-Yabancı dil sonuç belgesi,

-Öğrenim durumunu gösterir belge (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) ,

-Lisans transkripti,

-Nüfus cüzdanı örneği,

-Askerlik durumlarını gösterir belge,

-Daha önce veya halen kamu hizmetinde çalışanlar için hizmet belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ

1) İlgililerin son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

2) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3)Her aday bir kadroya başvurabilecektir.

4)Sınav sonrasında başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Kazanan adayların göreve hemen başlamalarına engel durumlarının olmaması gerekmektedir.

5)İlan sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde (www.mu.edu.tr) yayınlanacak duyurular tebligat nitelğindedir.

Eğitim Fakültesi mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretimi alanında yüksek lisans yapmış olmak,Eğitimde ölçme değerlendirme ve eğitim program geliştirme,Eğitim Yönetim Sistemleri,Sanal Sınıf Sistemleri(TechSmith,Raptivity,Camtasia yazılımları) alanlarında belgelendirmek şartıyla tecrübeye sahip olmak.


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN