Sponsorlu Bağlantılar

FaceBook ta paylaş

BDDK Uzman Yardımcılığı

BDDK Uzman Yardımcılığı için yeni sınav duyurusunda bulundu. BDDK uzman yardımcılığı maaş konusunda yüksek ücret ödenmesi ve yan hakların tam olarak sunulması nedeni ile son derece yüksek ilgi görmektedir. Bu nedenle bu pozisyon için sınav başvurusunda bulunmak isteyen adayların yüksek KPSS puanına sahip olmaları kendileri için avantaj sağlayacaktır. BDDK uzman yardımcılığı 2012 için başvuruda bulunan ve hazırlık yapmak isteyen adaylar daha önce çıkan BDDK uzman yardımcılığı sınav soruları üzerinden çalışarak kazanma şanslarını artırabilirler. Kurum tarafından verilen BDDK Uzman Yardımcılığı sınav duyurusu ise şöyle;

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI VE BANKACILIK

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,

 

– Bankalar yeminli murakıp yardımcısı,

 

– Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı),

 

– Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı),

 

– Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı),

 

olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.

 

Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınavlar 24 Kasım 2012 günü saat 09:30’da başlamak üzere 24-25 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B) Blok M.Yaşar Bostancı Cad. No: 4 06500 Beşevler adresinde yapılacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık uzman yardımcısı için ise 30’dur.

 

A) Sınava başvuruda bulunacak adayların;

 

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması,

 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olması,

 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması,

 

2) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması,

 

3) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) ;

 

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, bankacılık uzman yardımcılığına (bankacılık alanı) başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 280 kişi içerisinde bulunması,

 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunması,

 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 260 kişi içerisinde bulunması,

 

4) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

 

5) 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile KPSS yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde yer alması,

 

6) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi olan 8 Kasım 2012 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olması,

 

gerekmektedir.

 

B) Yazılı sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

 

1) Başvuru formu,

 

2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı,

 

C) Yazılı sınav konuları;

 

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

 

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

 

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

 

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

 

2) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

 

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

 

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

 

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

 

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk,

 

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;

 

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

 

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

 

c) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; Yöneylem araştırması, olasılık teorisi, rassal modeller,

 

ç) Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar, İstatistik ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; verilerin toplanması ve özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, değişkenler arası ilişkiler, bankacılıkta üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadi uygulamaları, matris, doğrusal denklem sistemleri ve uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,

 

d) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

 

e) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.

 

Ç) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

 

D) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

 

E) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri “Başvuru Formu”nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 8 Kasım 2012 tarihi saat 17:30’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere / ANKARA” adresine şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır


E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN

E-mail adresinize gelen onay linkini aktive ediniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    E-MAİL ADRESİNİZİ GİRİN